پریفرم دهانه 38

  • استاندارد گلویی :  3start
  • بازه وزنی : 65 گرم
  • موارد مصرف : روغن های خوراکی

اطلاعات فنی

ردیفوزناستاندارد گلوییطول کلقطر بدنهنوع نقشه
114.70 گرم38mm 3-start79.00 میلی متر21.02 میلی مترC
216.50 گرم38mm 3-start79.00 میلی متر21.02 میلی مترC
327.00 گرم38mm 3-start110.00 میلی متر25.77 میلی مترC
430.00 گرم38mm 3-start117.80 میلی متر25.77 میلی مترC
534.00 گرم38mm 3-start117.80 میلی متر27.00 میلی مترC

A

ویزگی های محصول

ویزگی های محصول

محصولات مرتبط