پریفرم دهانه 29

  • استاندارد گلویی : 29/25 short neck
  • بازه وزنی : 11.2 و 24.5 گرم
  • موارد مصرف : آب معدنی و نوشیدنی

اطلاعات فنی

ردیفوزناستاندارد گلوییطول کلقطر بدنهنوع نقشه
111.50 گرم 29/25 Short 75.00 میلی متر 18.02 میلی متر A
225.00 گرم 29/25 Short113.00 میلی متر 23.39 میلی مترA

A

ویزگی های محصول

ویزگی های محصول

محصولات مرتبط