پریفرم دهانه 29

  • استاندارد گلویی : 29/25 short neck
  • بازه وزنی : 11.2 و 24.5 گرم
  • موارد مصرف : آب معدنی و نوشیدنی

اطلاعات فنی

ردیفوزناستاندارد گلوییطول کلقطر بدنهنوع نقشه
111.50 گرم29/25 Short75.00 میلی متر18.02 میلی مترA
225.00 گرم29/25 Short113.00 میلی متر23.39 میلی مترA

A

ویزگی های محصول

ویزگی های محصول

محصولات مرتبط