پریفرم دهانه 28

  • استاندارد گلویی : Pco 1881 neck
  • بازه وزنی : 18 گرم
  • موارد مصرف : نوشیدنی

اطلاعات فنی

ردیفوزناستاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
113.25 گرم28mm-PCO181074.40 میلی متر19.00 میلی مترA
214.15 گرم28mm-PCO181080.00 میلی متر19.80 میلی مترA
317.00 گرم28mm-PCO181090.00 میلی متر19.50 میلی مترA
419.00 گرم28mm-PCO181086.00 میلی متر22.20 میلی مترA
521.00 گرم28mm-PCO181092.00 میلی متر20.40 میلی مترA
622.00 گرم28mm-PCO181095.00 میلی متر22.20 میلی مترA
723.00 گرم28mm-PCO181095.00 میلی متر22.20 میلی مترA
826.50 گرم28mm-PCO1810115.00 میلی متر24.00 میلی مترA
927.50 گرم28mm-PCO1810116.00 میلی متر24.85 میلی مترB
1031.50 گرم28mm-PCO1810130.00 میلی متر24.22 میلی مترB
1133.00 گرم28mm-PCO1810130.00 میلی متر24.22 میلی مترB
1234.00 گرم28mm-PCO1810130.00 میلی متر25.30 میلی مترB
1336.00 گرم28mm-PCO1810130.00 میلی متر25.30 میلی مترB
1437.00 گرم28mm-PCO1810150.00 میلی متر25.00 میلی مترB
1537.00 گرم28mm-PCO1810129.00 میلی متر25.60 میلی مترB
1640.00 گرم28mm-PCO1810150.00 میلی متر25.00 میلی مترB
1741.00 گرم28mm-PCO1810128.00 میلی متر25.73 میلی مترB
1841.00 گرم28mm-PCO1810138.00 میلی متر26.51 میلی مترC
1942.00 گرم28mm-PCO1810138.00 میلی متر26.51 میلی مترC
2044.00 گرم28mm-PCO1810140.00 میلی متر27.22 میلی مترC
2145.00 گرم28mm-PCO1810144.00 میلی متر27.18 میلی مترC
2252.00 گرم28mm-PCO1810148.00 میلی متر26.98 میلی مترC

A

ویزگی های محصول

ویزگی های محصول

محصولات مرتبط