پریفرم دهانه 28 آلاسکا

  • استاندارد گلویی : Pco 1881 neck
  • بازه وزنی : 29 و 39 گرم
  • موارد مصرف : روغن های خوراکی

اطلاعات فنی

ردیفوزناستاندارد گلوییطول کلقطر بدنهنوع نقشه
123.00 گرم28mm Alaska3-start111.00 میلی متر24.85 میلی مترA
226.50 گرم28mm Alaska 3-start111.00 میلی متر24.85 میلی مترA
331.50 گرم28mm Alaska 3-start143.00 میلی متر24.50 میلی مترA
435.00 گرم28mm Alaska 3-start143.00 میلی متر24.50 میلی مترA

A

ویزگی های محصول

ویزگی های محصول

محصولات مرتبط