پریفرم دهانه 28 آلاسکا

  • استاندارد گلویی : Pco 1881 neck
  • بازه وزنی : 29 و 39 گرم
  • موارد مصرف : روغن های خوراکی

اطلاعات فنی

ردیفوزناستاندارد گلویی طول کل قطر بدنه نوع نقشه
123.00 گرم28mm Alaska3-start 111.00 میلی متر 24.85 میلی مترA
226.50 گرم 28mm Alaska 3-start 111.00 میلی متر 24.85 میلی متر A
331.50 گرم 28mm Alaska 3-start 143.00 میلی متر 24.50 میلی متر A
435.00 گرم 28mm Alaska 3-start 143.00 میلی متر 24.50 میلی متر A

A

ویزگی های محصول

ویزگی های محصول

محصولات مرتبط