به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ میرزایی روز یکشنبه در گفت وگو با رسانه ها  ضمن اشاره به اهمیت منابع آب زیر زمینی و لزوم اجرای طرح تعادل بخشی در سطح استان و بحران خشکسالی امسال، اظهار کرد :در راستای اجرای طرح تعادل بخشی دشتها و جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی 50 حلقه چاه غیر مجاز در فروردین امسال در شهرهای الیگودرز، بروجرد، چگنی ، دلفان ، دورود ، سلسله و کوهدشت پر ومسلوب المنفعه گردید .

وی همچنین   از حمایت های خادمی استاندار ، رازانی دادستان و همکاری قوه قضایی در مسدودکردن چاه های غیر مجاز تشکر و قدردانی کرد .

خبرگزاری برنا